kompensja.com.pl

Blog tematyczny o prowadzeniu firmy, biznesie oraz o finansach.

Biznes

Najważniejsze cechy gospodarki rynkowej

Najważniejsze cechy gospodarki rynkowej

Wiele osób zastanawia się, co to jest gospodarka rynkowa. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także zapoznać się z jej głównymi cechami.

Dominacja własności prywatnej

Wśród najważniejszych cech gospodarki rynkowej można wskazać przede wszystkim dominację własności prywatnej. Sytuacja ta oznacza, że własność prywatna przeważa na terenie kraju i większość przedsiębiorstw jest w rękach prywatnych właścicieli. Państwo i jego instytucje nie powinno dominować w tym zakresie. Dzięki przeważającej własności prywatnej w gospodarce rynkowej możliwe jest swobodne kształtowanie się popytu oraz podaży na usługi, ale także zachowanie zdrowej konkurencji.

Zobacz także: https://kompensja.com.pl/czym-jest-podatek-vat-i-jak-go-obliczyc/

Alokacja przez rynek

Kolejną ważną cechą gospodarki rynkowej jest alokacja produktów przez rynek. Popyt na produkty oraz usługi jest swobodnie kształtowany na terenie kraju i nie jest w żaden sposób regulowany przez państwo oraz jego instytucje. To właśnie popyt oraz podaż w dużej mierze wpływa na wielkość produkcji, a także możliwości sprzedażowe przedsiębiorstw. W przypadku alokacji produktów przez państwo popyt oraz podaż nie są kreowane w naturalny sposób.

Zobacz także: https://kompensja.com.pl/ile-wynosza-skladki-zus-w-2022-roku/

Kreowanie cen

Gospodarka rynkowa w bezpośredni sposób wiąże się także ze swobodnym kreowaniem cen, które są wyznaczane przez wskaźniki popytu oraz podaży. W tym przypadku państwo nie narzuca producentom cen ich wyrobów, ani też ilości, które mają być wyprodukowane. Jeśli na określone produkty jest większy popyt, niż podaż to rosną również ich ceny. Natomiast jeśli podaż przewyższa potrzeby to ceny produktów maleją, a wyroby są łatwiej dostępne dla klientów.

Zobacz także: https://kompensja.com.pl/jak-sprawdzic-zdolnosc-kredytowa/

Samodzielność przedsiębiorstw

Najważniejsze cechy gospodarki rynkowej to także samodzielność podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na terenie kraju. Wolność i swoboda w prowadzeniu działalności gospodarczej jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia mu dowolne kształtowanie swoich działań. Podmioty sterowane przez państwo mają określony sposób działania, który jest wyznaczony przez ich politykę. Dzięki samodzielności podmiotów gospodarczych możliwe jest kreowanie wolnej gospodarki rynkowej.

Ograniczona kontrola państwa

W przypadku gospodarki rynkowej duże znaczenie ma także ograniczona kontrola państwa w zakresie działań realizowanych przez przedsiębiorstwa. Organy państwowe mają możliwość sprawdzania, czy działalność gospodarcza realizowana jest w sposób prawidłowy, z zachowaniem wszelkich zasad oraz norm prawa. Jednak takie działania powinny się odbywać na określonych zasadach, a także z zachowaniem praw przedsiębiorcy. Dotyczy to również wyłącznie specjalnych okoliczności.

Konkurencja

W gospodarce rynkowej warto zwrócić uwagę także na taki aspekt jak konkurencja. Na terenie kraju działalność o określonym charakterze może prowadzić większa ilość przedsiębiorstw niż jedno. Dzięki temu możliwe jest kreowanie zdrowej konkurencji. Takie działania są również korzystniejsze dla konsumentów, ponieważ mogą oni wybierać wśród usług realizowanych przez wiele podmiotów. Monopolista na rynku wprowadza konkretne zasady i zazwyczaj nie ma od nich odstępstw.

Udostępnij