kompensja.com.pl

Blog tematyczny o prowadzeniu firmy, biznesie oraz o finansach.

Finanse

Inwestowanie w indeksy, czyli fundusze ETF

Inwestowanie w indeksy, czyli fundusze ETF

Na rynku dostępnych jest wiele instrumentów finansowych umożliwiających inwestowanie kapitału. Mimo iż inwestowanie zawsze obarczone jest ryzykiem, są jednak liczne metody na zminimalizowanie tego zagrożenia. Wśród nich można wskazać instrumenty bezpieczne takie jak obligacje lub dla bardziej wtajemniczonych inwestorów dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. To jednak wymaga wprawy w kreowaniu składowych portfela oraz intensywnego śledzenia ruchów giełdowych. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie typowych instrumentów inwestycyjnych przez fundusze, które naśladują ruchy giełdowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w bezpieczny sposób zarabiać na naturalnej koniunkturze rynkowej. Jakie fundusze dają taką możliwość? W jaki sposób działają rozwiązania naśladujące?

Zarabianie przez kopiowanie giełdy

Naśladowanie koniunktury można określić jako kopiowanie giełdy. Rozwiązaniem zapewniającym taką możliwość są fundusze ETF. Skrót ETF pochodzi z języka angielskiego i oznacza Exchange Traded Found. Są to fundusze notowane na giełdzie. Mają za zadanie odzwierciedlenie zachowań określonego indeksu giełdowego. Dzieje się tak zazwyczaj za sprawą dywersyfikacji portfela takiego funduszu, w skład którego wchodzą instrumenty zawarte w nadrzędnym indeksie giełdowym. Funkcjonowanie funduszy ETF regulowane jest dyrektywami unijnymi oraz regulacjami krajowymi. W ETFach istnieje możliwość codziennej zmiany ilości jednostek funduszu przez ich zakup i sprzedaż. Co do zasady ETFy funkcjonują na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje i możliwe jest zbywanie oraz zakup jednostek tak jak pojedynczych akcji spółek. Animatorzy giełdowi zapewniają płynność przepływu jednostek uczestnictwa.

Podstawowe cechy ETFow

Fundusze ETF można scharakteryzować na podstawie ich najbardziej specyficznych cech. Przede wszystkim są one prostym sposobem na zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego, gdyż za pomocą jednego instrumentu mamy możliwość uzyskania odzwierciedlenia największych indeksów giełdowych, zarówno giełdy krajowej jak i giełd zagranicznych. Strategia inwestycyjna ETFow jest przejrzysta i klarowne. W funduszach ETF nie odbywają się transakcje wyliczone na osiąganie wysokich zysków i obarczone dużym ryzykiem. Zasada ich działania jest odzwierciedleniem koniunktury indeksu, który mają naśladować. Fundusze te nie są obliczane na wygraną z indeksem, ale na zachowanie płynnych zmian zgodnych z dynamiką indeksu naczelnego. W przypadku ETFow istotna jest również ich płynność. W każdej chwili jednostki uczestnictwa mogą zostać zbyte lub zakupione w dowolnej liczbie. Za tym idzie też ich dostępność, gdyż w przypadku chęci zakupu istnieje taka możliwość na każdej sesji. Ze względu na zarządzanie, które w przeciwieństwie to tradycyjnych funduszy inwestycyjnych nie opiera się na skomplikowanych analizach rynkowych, możliwe jest również zniwelowanie kosztów prowadzenia funduszu do niezbędnego minimum. Koszt w przypadku akcji to kilka lub kilkanaście procent, podczas gdy w funduszach ETF jest on średnio szacowany jako kilka dziesiątych procenta.

ETFy są to jedne z najtańszych funduszy funkcjonujących na giełdzie o stosunkowo niskim ryzyku inwestycyjnym.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij